top of page
I. Arquitectura i interiorisme

 

Per assolir una plena satisfacció amb una obra, s’ha de començar amb un bon projecte arquitectònic. 

 

Gràcies al nostre equip d’arquitectes col·laboradors fem propostes de distribució dels espais segons les necessitats, i que proposen els acabats que més s’ajusten al vostre pressupost. 

 

 

 

 

II. Legalitzacions i  Permisos

Assessorem als nostres clients sobre el procés burocràtic que s’ha de seguir en cada procediment o cas. 

 

Fem els projectes, informes i documentacions que siguin necessaris per tal d’aconseguir les corresponents llicències, tant d’activitats com d’obra.

III. Pressupostos d'Obra

Presentem als nostres clients un pressupost extensament detallat, tant de quantitats com de qualitats, de tots els treballs necessaris per realitzar l’obra en la seva totalitat. 

 

Els nostres pressupostos estan pensats perquè els nostres clients sàpiguen en cada moment què estan comprant i per a què el preu final sigui clar i sense sorpreses. 

IV.Execució d'Obra

Fem tots els treballs que necessiti el projecte, i coordinem a tots els professionals que intervenen en el procés, tenint controlats sempre els costos i la planificació del timing. 

 

Sabem per experiència com n’és d’important per als nostres clients una data concreta de finalització de l’obra i un preu tancat.

V.Segurietat i  Salut

Sempre treballem respectant la normativa vigent sobre seguretat i salut laboral; tots els professionals que treballen a les nostres obres estan formats i compleixen tots els requisits que marca la llei en concepte de prevenció de riscos laborals.

bottom of page