Turris Plaza Molina 

 

Projecte; Tarruella Trenchs Studio

Execució: Studio Central Project