Rupiá

 

Projecte; Tarruella Trenchs Studio 

Execució: Studio Central Project